Tutjunniemen Erä

Liperi

 

Jäsentiedote

Tutjunniemen Erä ry                               Jäsenkirje 2/2017 (2)

tutjuera@gmail.com

 

Seuran kesäkokous pidettiin 4.8.2017 23jäsenen voimin. Ohessa on tiivistelmä päätöksistä.

 

METSÄSTYSVIERAAT

-         Isännän oltava aina mukana metsästettäessä,

-         vieraan saalis isännän kiintiöstä.

-         Vieras lupavuorokausia maksimissaan 7 kpl / jäsen!

-         Vierasluvanhinta 10€/vrk, myös pienpetovieraskortit

-         Vieraslupa lunastettava etukäteen, maksu kuitti oltava mukana ja ilmoitus johtokunnan jäsenelle, isännän nimi ja vieraan nimi

-         Kauriin metsästykseen saa osallistua vieraana vain laillisen ajavankoiran ohjaaja.

METSÄSTYS JA RAJOITUS ALUEET  on nähtävillä kartalla.

-         Majan seinällä, Reviiri – ohjelmassa ja kotisivulla.

Epäselvissä asioissa ota yhteyttä sihteeriin tai puheenjohtajaan

-         Tilasta 18:10 Tutjunniementien ja Vatulahdentien sekä rannan välinen alue on rauhoitettu.

-         Rauanlahti tilasta 5:2 Tutjuntien ja rannan välinen alue on vuokrattu vain hirvelle.

-         Heimo Hirvosen ranta-alue Erolanniemessä on rauhoitettu.

-         Natura-alueella metsästys on rajoitetusti sallittua
ajalla 1.10 - 31.12 metsästää saa vain hirveä, jänistä, rusakkoa, teertä ja pyytä.

ajalla 1.9 -31.12 Supikoiran, Ketun ja Minkin pyynti on luvallista, mutta pyynnissä tulee olla mukana erillislupa (MH 3771/2016), sekä pyydetyistä pedoista on erikseen raportoitava puheenjohtajalle (eriteltävä pienpetokilpailussa)

-         Lassi Matilaisen 13:1 ja Mari Asikaisen 1:9 pihapiireissä on myös kieltoalueet, vältä koirankäyttöä myös näiden alueiden läheisyydessä.

 

SAALISKIINTIÖT
Kanalinnut rauhoitetaan kokonaan, jänis 7kpl, rusakko vapaa.

Kauris seuran alueelta yhteensä 3 kpl ja vain 1kpl / metsästys päivä.

METSÄSTYSSÄÄNNÖT

-         Kauriin metsästyksessä oltava vähintään kolme henkeä jahdista on tehtävä etukäteen ilmoitus puheenjohtajalle tai sihteerille, sekä ilmoitettava välittömästi mahdollisesta kaadosta.

-         Vältetään lähellä asumista ampumista, muista 150m sääntö!

-         Noudatetaan hyviä metsästystapoja.

-         Ajo ajoneuvoilla pelto/ tilusteillä, vain maanomistajan luvalla.

-         Avotulen teon kanssa tulee olla erityisen tarkkana!
Vaatii aina maanomistajan luvan. Vanha nuotion pohja EI OLE lupa nuotion tekoon!

Luvalliset nuotiopaikat merkataan Reviiri ohjelmaan.

TULENTEON JA AJONEUVOJEN ASIALLISEEN KÄYTTÖÖN ON KIINNTETTÄVÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA!

KENNELTOIMINTA

Syksyllä 2017 maastoissamme on koirakokeita seuraavasti:

-         Seuran järjestämät AJOKOKEET 7.10.2017

-         Kettukilpa (valtakunnallinen arvo-ottelu) 9-10.12.2017

Kennelyhdyshenkilönä toimii Pekka Kuittinen ja häneltä voi kysyä tarkempaa tietoa kokeista. Kokokauden kokeisiin maastoja luovuttaa puheenjohtaja, niistä tiedotetaan Reviirissä ja nettirekisterissä.

HIRVIJAHTI

Metsästyksen johtajana on Pekka Kuittinen 0500 973 542

Hirvipalaveri on 26.08.2017 klo 18.00 Erämajalla.

Jahtiin aikovien tulisi olla paikalla. Mikäli et ylitsepääsemättömän esteen vuoksi voi osallistua palaveriin, jahtiin osallistumisesta on ilmoitettava ennen palaveria Pekka Kuittiselle.

Ampumarata aikoja

       - Hirviradalla omat harjoitukset 26.08 klo 14-17          

NETTIREKISTERI, REVIIRIOHJELMA ja OMARIISTA

Lisätkää sähköpostiosoitteenne ja päivittäkää myös puhelinnumeronne nettirekisteriin, tunnus sinne on SML:n JÄSENNUMERO + oma POSTINUMERO.

Reviiri ohjelmassa on reaaliaikainen tieto seuran metsästysalueista ja rajoitusalueista sekä ”seuran ilmoitustaululla” ajankohtaisista asioista.

Oma –riista ohjelman käytön mahdollistamiseksi ilmoittakaa METSÄSTYS -kortin numeronne puheenjohtajalle, ehdoton hirvijahtiin osallistuvilla.

Tunnukset ja mahdollisen opastuksen saa puheenjohtajalta, mieluiten sähköpostilla mutta saa myös soitella.

ilkka.jokinen@pp1.inet.fi  040 578 6640

 

Terveisin Sihteeri